מי שאיבד אותי בכוונה
והמשיך לו הלאה בלי לב והבנה
לא ימצא אותי גם בטעות
זל זל זמן השאננות

את מה שיש לי יש
ולא יקחו לי לעולם
ואת מה שאין לי אין
לא אצטרך עוד אף פעם

מי שהלך הלך
מי שאיבד
ומי שהושלך
מי שלקח
ומי שמצא
מי שלא שאהב
ומי שלא רצה
שלא יחזור לכאן גם בטעות
זל זל זמן השאננות
*
©Yakira Shimoni Fulks
February 8 , 2018

Who by choice let go and lost me
his heart he closed to cries and pleas
not again will ever find me
your selfishness is a disease.

Who I am
will never die
and to all that’s gone
I say ‘Goodbye’:

To those who tossed me
and then discarded–
to those who took
and then departed–
whomsoever did not love
and all of those who killed my doves.

Whosoever set out to hurt me
his heart he closed to turn mean
need not come to ever see me
your gratitude you smeared too lean.
*
©Yakira Shimoni Fulks
September 2, 2018 | OC, California

click pic for more

Painting25©Yakira Shimoni Fulks Art 2018