The Boy in the Box—Audio Flipbook—Hebrew

The Boy in the Box—Audio Flipbook—Hebrew

הילד בארגז, יצא לאור כספר דיגיטלי מוקלט. הספר זמין באופן בלעדי באתר שלי הילד בארגזהילד בארגז הוא משל לילדים ולבוגרים. תזמינו היום ותשמעו אותי קוראת את הסיפור בעברית וגם באנגלית לילדי אסף וטליהכשלפעמים החיים נראים קשים וקצת מפחידיםוכל כך קשה לצחוק לשיר ולהיות...
The Boy in the Box—Audio Flipbook—Hebrew

The Boy in the Box—Audio Flipbook—Hebrew

הילד בארגז, יצא לאור כספר דיגיטלי מוקלט. הספר זמין באופן בלעדי באתר שלי הילד בארגז הילד בארגז הוא משל לילדים ולבוגרים. תזמינו היום ותשמעו אותי קוראת את הסיפור בעברית וגם באנגלית לילדי אסף וטליהכשלפעמים החיים נראים קשים וקצת מפחידיםוכל כך קשה לצחוק לשיר ולהיות...
The Boy in the Box—Audio Flipbook—Hebrew

The Boy in the Box—Audio Flipbook—Hebrew

הילד בארגז, יצא לאור כספר דיגיטלי מוקלט. הספר זמין באופן בלעדי באתר שלי הילד בארגז הילד בארגז הוא משל לילדים ולבוגרים. תזמינו היום ותשמעו אותי קוראת את הסיפור בעברית וגם באנגלית לילדי אסף וטליהכשלפעמים החיים נראים קשים וקצת מפחידיםוכל כך קשה לצחוק לשיר ולהיות...