ולך ירושלים
אזמר שיר מזמור
על שמי התכלת
הפריחה והאור
וישים לך האל
שלווה בחיקך
במהירה בימינו
עוד שלום נברך.

And for you Jerusalem
I sing you a song
for your bright blue sky
and your light that is strong
may God fill you
with a cheerful delight
and may peace be yours
.all our days and our nights
*
Yakira Shimoni Fulks©
June 14, 2018 | Har Adar, Israel
Lost Disks | Kira’s Art

For You Jerusalem 1©Yakira Shimoni Fulks Art

For You Jerusalem 2©Yakira Shimoni Fulks Art

For You Jerusalem 4©Yakira Shimoni Fulks Art

For You Jerusalem 5©Yakira Shimoni Fulks Art

Mom and Me ©Yakira Shimoni Fulks Art