עליך ירושלים
אשקיף ממרומים
ואשלח תפילתי
אליך אלוהים
שתביא לנו ברכה
ושמחה וששון
ולכל העולם
.מפה המקום

Over you Jerusalem
I look from up above
and I send my prayers
to You our God
that you’ll bring us joy
and peace and happiness
to the whole of the world
from this very place.

©Yakira Shimoni Fulks
6/25/2018 | Mount Scopus, Jerusalem

https://kirafulks.com
https://kirasart.com/you-are-my-homeland/

Mt. Scopus 1©Yakira Shimoni Fulks

Mt. Scopus 2©Yakira Shimoni Fulk