לפתע היא הופיעה
בפתח הדלת
מרסלה
עם רעמת שמש בשיערה
ובידה היא החזיקה
עוגה גדולה עגולה
.שרק בשבילי היא אפתה
*
©Yakira Shimoni Fulks
June 10, 2018| Jerusalem,
Kira’s Art Soulit|For You Jerusalem

Marcela ©Yakira Shimoni Fulks | Kira'sArt