לפתע היא הופיעה
בפתח הדלת
מרסלה
עם רעמת שמש בשיערה
ובידה היא החזיקה
עוגה גדולה עגולה
.שרק בשבילי היא אפתה


©Yakira Shimoni Fulks
6/10/18 Jerusalem, Israel

Birthday Cake©Yakira Shimoni FulksArt

Birthday Cake©Yakira Shimoni FulksArt