הערב יורד עם שקיעה מהממת
ואני לבד עם עצמי כאן יושבת
רק אני עם עצמי רק עליך חושבת
רק אותך פה רוצה
רק אותך
עוד קריצה
רק אותך
רק אותך
מהמהמת
רק אותך
כאן
אוהבת
*
©Yakira Shimoni Fulks
Aug. 19, 2020 | OC California
It Is Dark| Come Walk With Me