וכך בשובי מארץ מולדת
נפשי קרסה בקירבי
ברחובות סואנים הלכתי בודדת
.עם שקט נורא מסביבי

רציתי לחוש שוב את חום המולדת
לישון ברחם אימי
לקום בבוקר בחייקה היגע
.להתעורר מחלום תהומי

כך בשובי מארץ מוזהבת
ערגתי לשכון בתוכך
ואם אשכחך אותך ירושלים
.תדבק לשוני אל חייקך
*

Upon returning
from my beautiful homeland
my soul collapsed in my heart,
in busy streets I walk alone
as deafening silence shoots darts.

I long for the warmth
of the place I was born,
and to sleep
with my Mom once again,
to get up in the morning
at dawn with the heavens
and to turn the abyss into glens.

So when I returned from
my sweet golden country,
I longed to dwell within YOU–
And if I ever forget you Oh, Yerushalayim
may my heart forever turn blue.
*
©Yakira Shimoni Fulks
July 12, 2018| Orange County, California
For You Jerusalem | Kira’s Art

Jerusalem1©Yakira Shimoni Fulks

Goodbye©Yakira Shimoni Fulks

Har Adar©Yakira Shimoni Fulks