ולך ירושלים
אזמר שיר מזמור
על שמי התכלת
הפריחה והאור
וישים לך האל
שלווה בחיקך
במהירה בימינו
עוד שלום נברך

And for you Jerusalem
I sing you a song
for your bright blue sky
for your light and golden throne—
May God fill you
with cheerful delights
and may peace be yours
all of our days and of our nights.
*
©Yakira Shimoni Fulks
June 14, 2018 | Jerusalem, Israel

Love Has Taken Over | Shalom Abba
Photography Asaf Fulks | April 14, 2021 | The OC Recording Company